โปรโมชั่นสำหรับคุณแม่ที่ส่งตรวจ NIFTY

เนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นวันครบรอบ 8 ปี วันดาวน์ซินโดรมโลก และเพื่อเฉลิมฉลองจำนวนตัวอย่างส่ง NIFTY ครบ 100,000 ราย ของทาง BGI-Shenzhen Clinical Laboratories ทางบริษัท ฯ จึงได้จัด promotion ร่วมกับ บ.กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด ให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดตรวจ NIFTY ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 จะได้รับสิทธิ์การตรวจ newborn genetic testing for hearing impairment (4 genes and 20 loci) และ metabolic disease (43 types of disorders) ฟรี ให้กับทารกแรกเกิด จำนวน 25 ราย ไม่จำกัดจำนวน และขยายเวลาถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2106-6999 กด 3 กด 4