จดหมายข่าว TMTL เล่มล่าสุดนี้ เนื้อหาประกอบด้วยการตรวจคัดกรองการตั้งครรภ์โดยการตรวจหาโครโมโซมของทารกจากเลือดแม่ และ ประวัติการก่อตั้งธุรกิจของกรุงเทพอาร์ไอเอใน 35 ปีที่ผ่านมา  ท่านสามารถกดลิงค์เพื่ออ่านจดหมายข่าวได้ที่นี่   eTMTL ตุลาคม 2560