ด้วยวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยระดับชีวโมเลกุล เพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาลและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรทางการแพทย์ ของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โซเจ้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่ของประเทศเกาหลี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยระดับชีวโมเลกุล ภายใต้ชื่องาน PCR KIT PRODUCT LAUNCHING CEREMONY ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทศพล พิชญโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับ คุณฐิติยุต พิชญโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด , Dr. Jay You, Vice President และ Ms. Sue Lee, Regional Sales Manager บริษัท โซเจ้นท์ จำกัด (เกาหลี) ณ ห้องชวนชม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เมื่อเวลา 18.00 น. อย่างเป็นทางการ

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว (Diagnostic Rapid Test Kit) ซึ่งมีทั้งแบบนำเข้าและรับจ้างผลิตมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี บริษัทแปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท BRIA โดยได้แตกไลน์ออกมาจาก บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บจำกัด ซึ่งเป็นแล็บเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ในการให้บริการการตรวจวินิจฉัยโรค