ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ โปรโมชั่น ต้อนรับตรุษจีน สำหรับคุณแม่ทุกท่าน

ศูนย์ NIFTY บริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด ร่วมกับ หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรวจ NIFTY test ในราคาพิเศษ เริ่ม 8 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2559

☎️ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-9883000 (Nifty hotline), 02-1066999 ต่อ 138
หรือ รพ.จุฬา 02-2564824 , 02-2564830

 

ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง : Nifty Thailand, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์