ด้วยเทคโนโลยีการตรวจ NIFTY test สามารถนำมาใช้ในการตรวจกรองทารกดาวน์จากเลือดแม่อุ้มบุญและหญิงตั้งครรภ์แฝดได้ ที่ความแม่นยำและความจำเพาะเท่ากับการตรวจในครรภ์เดี่ยว คือมากกว่า 99% โดยที่ครรภ์เดี่ยว และครรภ์แฝด สามารถตรวจได้ที่ 10 และ 12 สัปดาห์ตามลำดับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล 02-5302760 ต่อ 238