บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการปิดให้บริการเนื่องในวันเทศกาลปีใหม่สำหรับลูกค้าธุรกิจ  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 2 วัน และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการลูกค้า โทร. 02-106-6999 ต่อ 205, 207, 109 และ 110 หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

รายละเอียดกำหนดการหยุดให้บริการในเทศกาลปีใหม่

สำหรับลูกค้าบุคคลที่เข้ารับบริการที่คลินิก จะหยุดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกโทร. 02-106-6999 ต่อ 129 หรือ 269