เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการกลุ่มบริษัทเบรีย ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจาก 02-530-2754 ถึง 60 เป็น 02-1066-999 อัตโนมัติหมายเลขเดียวเพื่อง่ายแก่การจดจำ

เครดิตภาพ