มอบสิ่งดี ๆ ในวันแม่กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ “ตรวจคุณแม่ ฟรี คุณลูก” เพียงคุณแม่ใช้บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมสำหรับคุณแม่ ลูกจะได้ตรวจสุขภาพในโปรแกรมสำหรับลูกฟรีทันที รายละเอียดของการตรวจ โปรแกรมคุณแม่ มีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมสำหรับคุณแม่ ราคา 3000 บาท**

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 2. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 3. ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 4. ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด – คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) – ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) – ไขมันชนิดดี (HDL) – ไขมันชนิดเลว (LDL)
 5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 7. ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 8. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 9. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)
 10. ตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร(จากการตรวจเลือด) 5 รายการ – ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) – ตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab) – ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับ (AFP) – ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งทั่วไป (CEA) – ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ (CA19-9)

ฟรี โปรแกรมสำหรับคุณลูก มูลค่า 1,250 บาท**

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 2. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 3. ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 4. ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด- คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) – ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) – ไขมันชนิดดี (HDL) – ไขมันชนิดเลว (LDL)
 5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 7. ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 8. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
 10. ตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)

สำหรับท่านที่ตรวจโปรแกรมนี้สามารถเลือกเพิ่มตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่

โดยการตรวจเลือดหาสารชี้บ่งมะเร็งรังไข (HE4 และ CA125) ในราคา 3,000 บาท (สามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก)
** โปรดงดอาหาร-น้ำ ก่อนการตรวจเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง
ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์