เบรียแล็ปร่วมทำความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560

กิจกรรมประกอบด้วยการออกเยี่ยมชุมชน และมอบโปรแกรมเจาะเลือดตรวจสุขภาพ 9 รายการ ให้แก่ชุมชนซอยสนธิวัฒนา แยก 3 จำนวน 99 ราย โดยไม่คิดมูลค่า

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้