เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO27001 จาก BVQI ISO27001 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานระดับนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เปรียแล็ปนับเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการแพทย์รายแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองดังกล่าว

ในภาพคือทีมงานแผนกไอที ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารของกรุงเทพอาร์ไอเอ บันทึกภาพร่วมกันในวันรับใบรับรอง