ปีใหม่นี้มาให้ของขวัญแก่ตัวเองหรือคนใกล้ชิดเป็นแพคเกจตรวจสุขภาพกันดีกว่า ทางไลฟ์ซายน์แล็บมีโปรโมชั่น“สุขภาพดีรับปีใหม่” ตรวจสุขภาพหลายโปรแกรมให้เลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 ส่วนลดสูงสุด 20 % รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพมีดังนี้

ดาวนโหลดรายละเอียดโปรแกรมพร้อมราคาคลิ๊กที่นี่

โปรแกรมการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด A,B,C (P1) ราคา 1,800 บาท

ประกอบด้วย

 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (Anti-HAV IgG, IgM)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี ( Anti – HCV (total) )

ย้อนกลับ

โปรแกรมบุคคลทั่วไป (P2) ราคา 2,020 บาท

ประกอบด้วย

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม ( Hemoglobin A1C)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Funtion Test :Total Protein,  Albumin, Globulin, Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase )
 • ตรวจการทำงานของไต (Kidney:BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคสาเหตของเกาท์ (Uric Acid : Causes of Gout)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab)

ย้อนกลับ

โปรแกรมก่อนแต่งงาน (P3) ราคา 4,120 บาท

ประกอบด้วย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (Hemoglobin A1C)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test :Total Protein, Albumin, Globulin, Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase )
 • ตรวจการทำงานของไต (Kidney:BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคสาเหตุของเกาท์ (Uric Acid : Causes of Gout)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจหาภูมิโรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี (Anti-HCV (total) )
 • ตรวจเอดส์ (Anti-HIV)
 • ตรวจโลหิตจางธาสัสซีเมีย(Thalassemia:Hb Typing )
 • ตรวจซิฟิลิส (Syphilis Test :VDRL)
 • ตรวจหายีนโลหิตจาง (Gene for Alpha-Thal 1&2)

ย้อนกลับ

โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (P4) ราคา 2,790 บาท

ประกอบด้วย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม ( Hemoglobin A1C)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test :Total Protein, Albumin,Globulin, Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase )
 • การทำงานตับอ่อน ( Pancreas : Amylase, Lipase)
 • ตรวจฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อน(Hormone Insulin )
 • ตรวจโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ( Microalbuminuria)
 • ตรวจการทำงานของไต (Kidney:BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคสาเหตุของเกาท์ (Uric Acid : Causes of Gout)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

ย้อนกลับ

โปรแกรมการตรวจภาวะเสื่อมของร่างกาย (P5) ราคา 3,000 บาท

คือการตรวจอนุมูลอิสระ( Free redical & Antioxidant )

ย้อนกลับ

โปรแกรมการตรวจภูมิแพ้ (P6) ราคา 5,020 บาท

ประกอบด้วย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม ( Hemoglobin A1C)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test :Total Protein, Albumin,Globulin,Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase )
 • ตรวจการทำงานของไต (Kidney:BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคสาเหตุของเกาท์ (Uric Acid : Causes of Gout)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab)
 • ตรวจภูมิแพ้ 36 ชนิด (Allergy Testing 36 allergens)

ย้อนกลับ

โปรแกรมสำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป (P7) ราคา 6,950 บาท

ประกอบด้วย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม ( Hemoglobin A1C)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test :Total Protein, Albumin,Globulin,Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase )
 • ตรวจการทำงานของไต (Kidney:BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคสาเหตุของเกาท์ (Uric Acid : Causes of Gout)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจสภาพสมดุลย์ของสารน้ำ-เกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte : Na,K, Cl, Total CO2)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab)
 • ไทรอยด์ฮอร์โมน(Thyroid Hormone:T3, T4, Free T3,Free T4, TSH )
 • สารบ่งชี้มะเร็ง 11 (Tumor Marker Profile 11)

ย้อนกลับ

โปรแกรมสำหรับบุรุษ 45 ปีขึ้นไป (P8) ราคา 8,200 บาท

ประกอบด้วย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม ( Hemoglobin A1C)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test :Total Protein, Albumin,Globulin,Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase )
 • ตรวจการทำงานของไต (Kidney:BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคสาเหตุของเกาท์ (Uric Acid : Causes of Gout)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจสภาพสมดุลย์ของสารน้ำ-เกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte : Na,K, Cl, Total CO2)
 • ตรวจการทำงานของหัวใจ ( Cardiac Markers : CPK, LDH, CK-MB, Troponin T)
 • ตรวจฮอร์โมน(Male Hormone:Total Testosterone )
 • ไทรอยด์ฮอร์โมน(Thyroid Hormone :T3, T4, Free T3, Free T4, TSH )
 • สารบ่งชี้มะเร็ง 11 (Tumor Marker Profile 11)

ย้อนกลับ

โปรแกรมสำหรับสตรีอายุ 45 ปีขึ้นไป (P9) ราคา 13,380

ประกอบด้วย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม ( Hemoglobin A1C)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol
 • Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test :Total Protein, Albumin,Globulin,Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase )
 • ตรวจการทำงานของไต (Kidney:BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคสาเหตุของเกาท์ (Uric Acid : Causes of Gout)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • ตรวจสภาพสมดุลย์ของสารน้ำ-เกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte : Na,K, Cl, Total CO2)
 • ตรวจการทำงานของหัวใจ ( Cardiac Markers : CPK, LDH, CK-MB, Troponin T)
 • ตรวจภาวะกระดูกพรุน(Bone Markers:P1NP, Beta Crosslaps, Osteocalcin,Calcium, Phosphorus)
 • ตรวจฮอร์โมน(Female Hormones:E2, FSH, LH )
 • ไทรอยด์ฮอร์โมน(Thyroid Hormones :T3, T4, Free T3,Free T4, TSH )
 • สารบ่งชี้มะเร็ง 12 (Tumor Marker Profile11+HE4)

ย้อนกลับ

หมายเหตุ ตรวจตามโปรแกรมลด 10%