ขอแสดงความยินดีกับชุดตรวจเอดส์ Bioline HIV1/2 ของบริษัทแปซิฟิคไบโอเทคจำกัด  ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นขอต่อใบอนุญาตการผลิตและจำหน่าย