คุณทศพล พิชญโยธิน นำทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ The 68th AACC annual scientific meeting and clinical lab expo ณ เทืองฟิลาดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2559

S__24174672 S__24174673 S__24174674 S__24174677

และถือโอกาสเยี่ยมลูกค้าบริษัทโอราชัวร์ เทคโนโลยี เมืองเบธเลเฮ็ม ด้วย (5 สิงหาคม 2559)

S__24174682 S__24174683