บริษัทกรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จำกัด เปิดให้บริการตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2 รวมถึงตรวจยีนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 21 gene targets ในครั้งเดียว ซึ่งการผ่าเหล่าของยีนดังกล่าวทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง 87% และ 50% กรณีพบการผ่าเหล่าของยีน BRCA1 และ BRCA2 ตามลำดับ ซึ่งหากกรณีตรวจพบความผิดปกติของยีนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสเป็นโรค การติดตามอย่างใกล้ชิด หรือผ่าตัดอวัยวะที่มีโอกาสเป็นโรค เป็นต้น

“การมียีนมะเร็งไม่ได้แปลว่าท่านเป็นมะเร็ง แต่หมายความว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นและยังมีโอกาสถ่ายทอดถึงลูกหลานด้วย แต่หากท่านหมั่นดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ มีการศึกษาพบว่าในมะเร็งบางชนิดหากตรวจพบได้เร็วตั้งแต่ระยะแรกๆสามารถรักษาหายหรือลดอัตราการเสียชีวิตลงได้”

นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจยีนผ่าเหล่าที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมชนิดอื่นอีกมากกว่า 16 ชนิด สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล โทร. 02-5302754 ต่อ 238 หรือคุณสลีพรรณ เหลืองมหามงคล ต่อ 132

ข่าวการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมของแองเจลิน่า โจลี่ดาราฮอลลีวูด จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แบบส่งตัวอย่างสำหรับ Genetic Testing for Hereditary Cancer

–  ใบส่งตรวจ

ใบยินยอมรับการตรวจ 

เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ Genetic Testing for Hereditary Cancer