Bria Group ร่วมออกบู๊ทในงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ในระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2556 มาเยี่ยมชมบู๊ทของเราได้ที่ บูทหมายเลข 183-184 ในงานนี้ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการตรวจใหม่ๆ จากBria เข่น NIFTY TEST, Food Intolerance Test และชุดตรวจไวรัสเอชไอวีดื้อยา (Polgene Genotypic HIV-1 Drug Resistance Assay)