Map and Contact

การสอบถามผลการตรวจวิเคราะห์

ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามผลการตรวจวิเคราะห์ได้ที่หมายเลข 0 2106 6999

  • ห้องปฏิบัติการทั่วไป ต่อ 109, 110, 114 และสายตรง 0 2935 2060
  • ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ต่อ 104
  • ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ต่อ 139
  • โทรสาร 0 2935 2523

เวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา          08.00 น. – 19.00 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์เวลา      08.30 น. – 17.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา         08.30 น. – 17.00 น.

BRIA GROUP ดาวน์โหลดแผนที่

6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: +66(2) 1066-999
แฟกซ์: +66(2) 530-4619
อีเมล์: info@brianet.com

ฝ่ายขายแล็บ

โทร: +66(2) 1066-999 ต่อ 228, 229
สายตรง: +66(2) 530-1343
แฟกซ์: +66(2) 514-2531
อีเมล์: labsales@brianet.com

คลินิคตรวจสุขภาพ

โทร: +66(2) 1066-999 ต่อ 129, 269
สายตรง +66(2) 935-2524
แฟกซ์: +66(2) 935-1280
อีเมล์: clinic@brianet.com
เปิดบริการทุกวัน 7.30 น.-16.30 น.

ห้องปฏิบัติการ

โทร: +66(2) 1066-999  ต่อ 109, 110
สายตรง: +66(2) 935-2060
แฟกซ์: +66(2) 935-1854
อีเมล์: lab@brianet.com

ห้องปฏิบัติการ (สาขาเชียงใหม่)

โทร: +66(52) 080653
แฟกซ์: +66(52) 080654
แผนที่: ดาวน์โหลด

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์

โทร:+66(2) 1066-999, +66(2) 530-2754-60 ต่อ 105, 106
สายตรง: +66(2) 935-1281
แฟกซ์: +66(2) 931-8340
อีเมล์: pbsales@brianet.com

ฝ่ายโรงงาน

โทร: +66(56) 748-650 – 1
แฟกซ์: +66(56) 748-649
อีเมล์: pbproduction@brianet.com