ช่องทางการสมัคร

ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ที่นี่

หรือติดต่อฝ่ายบุคคลได้ที่อีเมล recruit@brianet.com หรือโทร 02-106-6999 ต่อ 111