Company Profile

มาทำความรู้จักกลุ่ม BRIA

เริ่มจากความตั้งใจเล็กๆ ของนักเทคนิคการแพทย์ผู้หยั่งรากลึกความรักในวิชาชีพ ดร. นิลวรรณ เพชระบูรณิน จึงริเริ่มก่อตั้งกรุงเทพ อาร์ไอเอแล็บ ซึ่งเป็นแล็บเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยให้บริการการตรวจวินิจฉัย รายงานผลถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงทีด้วยผลการตรวจที่รวดเร็ว ซึ่งนั่นหมายถึงคุณภาพทางการรักษาที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บหรือ Bria LAB ยังมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในโครงการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ อีกด้วย จนในปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบันกว่า 78 รายการ

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของเรา บวกกับวิสัยทัศน์ของ ดร.นิลวรรณที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้ในโรงงานผลิตชุดตรวจวินัจฉัยโรคชนิดเร็ว (Diagnostic Rapid Test Kit) ภายใต้ร่มของ BRIA ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเดิมทีชุดตรวจประเภทต่างๆ อาทิเช่น ชุดตรวจการตั้งครรภ์และชุดตรวจสารเสพติดภายในร่างกายนั้นจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ด้วยคุณภาพมาตรฐานของผลัตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัดที่เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, มาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 ทำให้บริษัทของคนไทยสามารถที่จะผลิตสินค้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

BRIA Health Care Center

รวมบริการตรวจสุขภาพครบวงจรมาไว้ให้คุณในที่เดียว

การตรวจสุขภาพนั้น ช่วยให้เรารู้จักสภาวะทางสุขภาพของตนเอง เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวไร้โรคภัย และหากทราบถึงสภาพปัญหาได้เร็ว ก็จะสามารถดูแลป้องกันได้ ก่อนที่โรคภัยจะก่อตัวร้ายแรงจนยากเกินแก้ไข

Bria Health Center โดย กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ เป็นผู้นำทางด้านห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สามารถตรวจวิเคราะห์ได้มากกว่า 700 รายการ ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมบริการรายงานผลและให้คำแนะนำโดยผู้เชื่ยวชาญ

BRIA LAB

ศูนย์วินัจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ จำกัด ได้จัดตั้ง กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ หรือเรียกสั้นๆ ว่า (BRIA Lab) ซึ่งเป็นศูนย์วินิจฉัยทางการแพทย์เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรผู้ชำนาญงานควบคุมการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ให้ผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถส่งสิ่งส่งตรวจมาที่ศูนย์หรือจะมารับบริการที่ BRIA Health Center ด้วยตัวเองก็ได้

พื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 648 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการทั่วไป
  • ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย
  • ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
  • ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา
  • ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

เบรีย แล็บได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9002 เมื่อปี 2541 และระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนาเป็น ISO9001 ในปี 2544 ทั้งนี้ เบรีย แล็บยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 สำหรับการตรวจวิเคราะห์ Bacteria ในปี 2550 และขยายขอบเขตการรับรองเพิ่มเติมในการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ อาทิเช่น Immunology, Thyroid Hormone, Chemistry, Tumor marker และ Hematology รวมทั้งสิ้น 78 รายการ

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด

ผู้ผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว พิสูจน์ให้โลกรู้ว่า “เรา(คนไทย)ทำได้”

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด เป็นโรงงานผลิตชุดตรวจวินัจฉัยโรคชนิดเร็ว ซึ่งสามารถให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งในทุกขั้นตอนการผลิตได้ผ่านการควบคุมและทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องที่สุด โดยสามารถแบ่งชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  • ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ เช่น ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ มาลาเรีย วัณโรค และซิฟิลิส เป็นต้น
  • ชุดตรวจวินิจฉัยสารเสพติดในร่างกาย เช่น ยาบ้า ยาอี ฝิ่น กัญชา และโคเคน
  • ชุดตรวจการตั้งครรภ์ เช่น ตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี และชุดตรวจการตกไข่

นอกจากนี้โรงงานแปซิฟิก ไบโอเทค ยังเป็นผู้ผลิต COLLECTION DEVICE หรืออุปกรณ์เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจก่อน ถึงห้องปฏิบัติการ เช่น ผลิตภัณฑ์ ORA-SURE, ORA-QUICK