Food Intolerance

ปฏิกิริยาภูมิแพ้อาหารแฝง คืออะไร

มนุษย์เราสามารถแสดงออกถึงการแพ้ด้วยการสร้างภูมิต้านทานชนิด IgE  ลักษณะการแพ้ตอบสนองในทันที เช่น  ผิวหนังปรากฏผื่นแดง หรือเกิดกับระบบทางเดินหายใจมีอาการหายใจไม่ออก หอบหืด  ส่วนลักษณะภูมิแพ้อาหารแฝง food intolerance เกิดกับการรับสารอาหารประเภทนั้นเป็นเวลานานและร่างกายสร้างภูมิตอบสนองประเภท IgG ที่จำเพาะกับอาหารนั้นๆ มักเริ่มแสดงอาการหลังจากรับประทานอาหารชนิดนั้นไปแล้วหลายชั่วโมงถึง 3 วัน การตอบสนองทางร่างกายมีตั้งแต่ระดับอ่อนๆไปจนถึงระดับรุนแรง  หากเป็นการตอบสนองในระดับอ่อนๆเราอาจไม่ได้จับสังเกต แต่อาการที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นสิ่งบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพใจยาวนาน ปริมาณ IgG ที่ร่างกายสร้างออกมามากจนกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดท้องอืด อาหารไม่ย่อย ไม่มีแรง ปวดตามเนื้อตามตัว สิวเรื้อรัง ท้องผูก บางรายอาจท้องเสีย ตัวบวม ง่วงนอนมากผิดปกติ ปวดศีรษะ ปวดไซนัส เป็นต้น

การตรวจหาปฏิกิริยาภูมิแพ้อาหาร

Bria Health Center มีบริการตรวจหาอาการแพ้ในอาหารมากถึง 221 ชนิด ด้วยการเจาะเลือดเพื่อนำน้ำเหลืองไปตรวจหา IgG จำเพาะด้วยเทคนิคการตรวจจับบน  microarray ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง จึงมั่นใจได้ในผลที่แม่นยำ โดยการแสดงผลจะออกมาเป็นตัวเลข   ผลการวิเคราะห์แบ่งระดับการแพ้ออกเป็น 3 ระดับ คือ

  • แพ้ระดับรุนแรง ห้ามรับประทานอาหารชนิดนั้นๆ
  • แพ้ระดับปานกลาง ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกลุ่มนี้ หรือสามารถรับประทานได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
  • ไม่แพ้ สามารถรับประทานได้ตามปกติ

เมื่อทราบว่าแพ้อาหารกลุ่มไหน ที่ Bria Health Center ยังมีนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำในการวางแผนทางโภชนาการ เพื่อหาสารอาหารทดแทนสำหรับกลุ่มอาหารที่รับประทานไม่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ +66 2 106 6999