Bria Health Center

เราตระหนักว่าการมีสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ด้วยปัจจุบันผู้คนใช้งานร่างกายอย่างหนักจนลืมคำนึงถึงสุขภาพของตัวเราเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อคืนมาได้ ที่เบรีย เราห่วงใยในสุขภาพของทุกคนจึงได้เปิด Bria Health Center (BHC) คลินิกตรวจสุขภาพที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่สามารถตรวจได้มากกว่า 700 รายการ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในมาตรฐานระดับสากล พร้อมบริการการรายงานผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในราคาที่สบายกระเป๋า ทำให้ BHC กลายเป็นศูนย์บริการตรวจสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ด้วยผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ ส่งผลให้การป้องกันหรือการรักษาทำได้ง่าย

ยิ่งรู้ผลเร็วยิ่งรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น