ประโยชน์ของเอนไซม์

เอนไซม์ คืออะไร

เอนไซม์ เป็น โมเลกุลของโปรตีนที่สร้างขึ้นในเซลล์ที่มีชีวิตของมนุษย์ พืชและสัตว์

เอนไซม์มีหน้าที่อะไร ในร่างกายของเรา

ร่างกายของเราจะไม่สามารถทำงานได้ เมื่อปราศจากเอนไซม์ เอนไซม์เป็นตัวเพิ่มเมตาบอริซึ่ม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆ ปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกาย เอนไซม์เป็นสิ่งที่จำเป็นในร่างกายในทุกๆ อวัยวะ เนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ในร่างกายล้วนต้องอาศัย ปฏิกิริยาการทำงานของเอนไซม์ และเอนไซม์เป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายต้องการตลอดชีวิต ช่วยในกระบวนการ ย่อยอาหาร ดูดซึมอาหาร การกำจัดของเสีย ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ การเจริญเติบโตของร่างกาย และรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรง

เอนไซม์แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

เอนไซม์ ในร่างกายของคนเรามีหลากหลายชนิดมาก และแต่ละชนิดที่มีหน้าที่จำเพาะในร่างกายเอนไซม์ 3 กลุ่มแรกๆ ประกอบด้วย

  1. Metabolic Enzyme
  2. Digestive Enzyme
  3. Food Enzyme

Metabolic Enzyme และ Digestive Enzyme จะถูกสร้างขึ้นในร่างกายโดย ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี และอวัยวะอื่นๆ เอนไซม์จากอาหาร (Food Enzyme) จะช่วยให้ตับนั้นทำงานได้ดีขึ้นกับยานั้นๆ และยังช่วยให้ตับกำจัดออกจากร่างกาย เมื่อยาหรือสารเคมีไม่ได้ทำหน้าที่แล้ว

ปัจจัยอะไรที่นำมาวัดคุณภาพ ความแตกต่างของเอนไซม์

  1. ใช้เฉพาะเอนไซม์จากพืชที่มีคุณภาพสูง
  2. ไม่มีสารที่เพิ่มปริมาณ (Fillers)
  3. มาจากธรรมชาติ 100 %
  4. ช่วยเสริมสร้างระบบภาวะโภชนา ทำมาจากสมุนไพร เพื่อให้เอนไซม์ดูดซึมได้ดีกว่า
  5. ใช้เอนไซม์ Pharmaceutical grade
  6. ผ่านการทดสอบในทาง Clinical science, ชีวเคมี, โภชนาการ, ชีววิทยาระดับเซลล์, ระดับโมเลกุล