Uncategorized

คลินิกเทคนิคการเเพทย์ กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการทดสอบ “วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก”


เพราะ…. “นักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนงานวิจัยของประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์ “นวัตกรรมทางการแพทย์” ใหม่ ๆ ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นภัยใหญ่ที่ทุกประเทศต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้

โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (กลุ่มบริษัท BRIA) ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการทดสอบ “วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก (NASTVAC)” ในมนุษย์ (จำนวน 200,000 บาท) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ผ่านการทดสอบกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพและเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกปลายปี 2564 ต่อเนื่องเฟส 2 เดือน มี.ค.2565

ซึ่งหากได้ผลดีจะผลิตออกมาใช้ได้ราวกลางปีหน้า ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์มาเป็นเวลายาวนาน และตระหนักได้ถึงความรุนแรงและผบกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด-19 บริษัทจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จวัคซีนไทยเพื่อคนไทยและหวังอย่างยิ่งว่าคนไทยจะกลับมาดำเนินชีวิตที่ปกติดังเดิมได้อีกครั้งในเร็ววัน

 

ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานผู้ก่อตั้งถึงแก่กรรม

กลุ่มบริษัทเบรียมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน  ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด, บริษัทแปซิฟิคไบโอเทค จำกัด, บริษัท เพชรบูรณ์อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ไลฟ์ไซน์แล็บ จำกัด, เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  สิริรวม 66 ปี 5 เดือน

ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2492 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล,  ปริญญาดุษฏีบัณทิต (การบริหารจัดการชีววิทยาศาสตร์) จาก San Francisco Technical University สหรัฐอเมริกา

ท่านเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำงานบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ และนำเพชรบูรณ์เข้าสู่โครงการไบโอเทคโนโลยีวัลเลย์ เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์, ประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และการพลังงาน วุฒิสภา (พ.ศ. 2551-57), ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส,  2557-ปัจจุบัน) และก่อตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลักดันการทำงานงจากที่บ้านผ่านอินเตอร์เนตความเร็วสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและเตรียมภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจเข้าสู่เข้าสู่สังคมยุคดิจิตัล

การจากไปของศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน นำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยแก่ผู้ที่รู้จักและผู้ที่เคยร่วมงานกับท่าน  กลุ่มบริษัทเบรียมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานของท่านตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งบริษัทฯและงานที่ท่านได้ริเริ่มไว้สืบไป

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ณ ศาลา 10 วัดธาตุทอง มีดังนี้

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์  2559

16.00 น. พิธีรดน้ำศพ

18.00 น. รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 17 – อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์  2559

19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02

01

โปรโมชั่น ตรวจภูมิแพ้ และ มะเร็ง 2557

โปรโมชั่น ตรวจภูมิแพ้ และ มะเร็ง 2558

วันนี้คุณสามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้กับการตรวจ Allergy Testing (สารก่อภูมิแพ้ 36 ชนิด) ลดพิเศษ 2,400 บาทจากราคาปกติ 3,000 บาท นอกจากนั้นยังมี โปรแกรมตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็ง 11 ชนิดด้วยวิธี Tumer Marker โดยการเจาะเลือดสด ราคาพิเศษ 3,600 บาทจากปกติ 4,000 บาท หมดเขต 30 เมษายน 2558 นี้