News & Update

ฉลองครบรอบ 35 ปี ด้วยโปรโมชั่นตรวจ Nifty® ราคาพิเศษ

BRIA's 35 Anniversary - Nifty Test Promotion

BRIA’s 35 Anniversary – Nifty Test Promotion

เนื่องด้วยวาระโอกาสครบรอบ 35 ปี การเปิดให้บริการของบริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (BRIA LAB) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการให้บริการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่รวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษา และจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวบริษัท จึงได้ร่วมมือกับทีมแพทย์สูตินรีเวชของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำเข้าเทคโนโลยีและเริ่มเปิดให้บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดาภายใต้ชื่อ NIFTY® test ตั้งแต่ปี 2555 โดยถือเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ให้บริการการตรวจดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณแม่ทุกท่านจนถึงปัจจุบัน และด้วยวาระโอกาสอันดีนี้บริษัทจึงขอตอบแทนทุกความเชื่อใจของคุณแม่ทุกท่านที่มีให้กับทางบริษัทเสมอมา ด้วย “โปรโมชั่นตรวจ NIFTY® test ราคาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-5 ตุลาคม 2560” โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการตรวจเพิ่มเติมได้ที่

คุณพี : 063-546-2594
คุณอ้อย : 087-356-1871
คุณอาย : 097-068-8092
คุณไอซ์ : 088-555-7202

Line ID : nifty_thailand
Facebook : NiftyThailand
Website : NiftyThailand.com

เบรียแล็บ ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41

สำหรับท่านที่เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 MT 4.0 for Advancement of Thai Healthcare เบรียแล็บขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรม ถ่ายรูปกับบูธ BRIA และ Like & Share แฟนเพจ Nifty Thailand และ BRIA ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อรับของที่ระลึกน่ารักจากเรา ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ที่บูธ 222,224

เซเลปเจาะจงแต่ Nifty

Nifty (นิฟตี้) เป็นการตรวจกรองการตั้งครรภ์เพื่อค้นหาทารกดาวน์ซินโดรมซึ่งมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา และเด็กทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่13 และ 18 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้สามารถตรวจหาเศษชิ้นดีเอ็นเอของทารกที่มาปะปนอยู่ในเลือดแม่ได้ มารดาที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปแพทย์แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ทารกดาวน์ซินโดรม

ขั้นตอนในการตรวจ Nifty สามารถทำได้โดยการเจาะเลือดของมารดาที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อนำน้ำเลือดมาเพิ่มจำนวนชิ้นดีเอ็นเอให้มากพอที่จะอ่านได้ และเชื่อมต่อข้อมูลที่อ่านได้จัดเรียงเป็นโครโมโซมทั้ง 21 แท่งของมนุษย์ การวิเคราะห์โครโมโซมอาศัยข้อมูลทางชีวสารสนเทศเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อนที่จะสรุปเป็นสาระสำคัญสำหรับโครโมโซมที่สนใจมากเป็นพิเศษ 5 คู่ เพื่อค้นหาความผิดปกติชนิดไตรโซมี 13, 18 และ 21

ทำไมต้องเจาะจงเลือก Nifty
1) การศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่ามีความไวเพื่อใช้ในการตรวจกรองสูงกว่าร้อยละ 99 เทียบเท่าผลการศึกษาของต่างประเทศ แสดงว่าการตรวจ Nifty มีความไวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และยังสะท้อนถึงมาตรฐานห้องปฏิบัติการของเบรียแล็บเทียบเท่ากับต่างประเทศ
2) นอกจากจะค้นหาความผิดปกติของทารกจาก T13, T18 และ T21 แล้ว การตรวจวิเคราะห์โครโมโซมทั้ง 21 คู่ ยังสามารถบอกลักษณะขาดและเกินของโครโมโซมคู่อื่นๆ บอกเพศของทารก รวมถึงลักษณะโครโมโซมด่าง (mosaic) ดังนั้น ในกรณีของการผสมเทียม สามารถเลือกฝากตัวอ่อนที่ดีที่สุดได้
3) Nifty ใช้ฐานข้อมูลของชาวเอเชีย ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นฐานข้อมูลของคนไทยกว่า 1หมื่นราย ซึ่งสูงกว่าการทดสอบในลักษณะเดียวกันของผลิตภัณฑ์ในชื่ออื่น ความน่าเชื่อถืออยู่ที่จำนวนฐานข้อมูลและฐานข้อมูลที่เป็นของคนไทย ในขณะที่การทดสอบในลักษณะเดียวกันของผลิตภัณฑ์ในชื่ออื่นมีฐานข้อมูลของคนไทยน้อยกว่ามาก
4) ในต่างประเทศแนะนำให้ใช้ การตรวจ NIPT เป็นการตรวจกรองการตั้งครรภ์กับมารดาทุกวัย ไม่จำกัดเฉพาะที่อายุสูงกว่า 35 ปี ในขณะที่ผู้มีชื่อเสียงในวงสังคม ดารานักแสดงจำนวนมาก ต่างเจาะจงเลือก Nifty ในการตรวจกรองดาวน์ซินโดรมด้วยเหตุผลต่างๆข้างต้น

หากต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจทารกดาวน์ซินโดรม, การตรวจ nifty, ฯลฯ สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-106-6999 และหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.niftythailand.com

เบรียแล็บได้ใบรับรองการประยุต์ใช้เมทริกซิกมาในงานควบคุมคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา

184557 184560 186833

กรุงเทพอาร์ไอเอแล็ป ได้รับการรับรองการประยุกต์ใช้เมทริกซิกมา (sigma-metric performance ) ในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจากบริษัทเวสต์การ์ด คิวซี อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา   พิธีมอบใบรับรองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมพลาซาแอทธินี กรุงเทพฯ   เมทริกซ์ซิกมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือชี้บ่งคุณภาพชนิดหนึ่งที่ทรงพลัง และนำมาใช้ในการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางคลินิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์โดยปริมาณ   เป็นเครื่องมือที่ปรับปรุงค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ลดความลำเอียง  บริษัทเวสต์การ์ด คิวซี อิงค์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางคลินิค และทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เบรียแล็บเชียงใหม่ย้ายที่ตั้งใหม่

เบรียแล็บเชียงใหม่ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางคลินิก และคลินิกเทคนิกการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล ให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่หลากหลาย ได้ย้ายสถานที่ตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ท่านยังสามารถใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจความเสียงการเป็นมะเร็ง ตรวจภูมิแพ้ หรือตรวจ Nifty Test ฯลฯ ได้ตามปกติ เรายินดีให้ บริการลูกค้าทุกท่านโดยทีมงานที่เชียวชาญอย่างมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลขที่ 9 ซอย4(ถนนอนุบาล) ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 052-080653
แฟกซ์ 052-080654
มือถือ 081-807-9935
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.