News & Update

คลินิกเทคนิคการเเพทย์ กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการทดสอบ “วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก”


เพราะ…. “นักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนงานวิจัยของประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์ “นวัตกรรมทางการแพทย์” ใหม่ ๆ ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นภัยใหญ่ที่ทุกประเทศต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้

โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (กลุ่มบริษัท BRIA) ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการทดสอบ “วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก (NASTVAC)” ในมนุษย์ (จำนวน 200,000 บาท) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ผ่านการทดสอบกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพและเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกปลายปี 2564 ต่อเนื่องเฟส 2 เดือน มี.ค.2565

ซึ่งหากได้ผลดีจะผลิตออกมาใช้ได้ราวกลางปีหน้า ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์มาเป็นเวลายาวนาน และตระหนักได้ถึงความรุนแรงและผบกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด-19 บริษัทจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จวัคซีนไทยเพื่อคนไทยและหวังอย่างยิ่งว่าคนไทยจะกลับมาดำเนินชีวิตที่ปกติดังเดิมได้อีกครั้งในเร็ววัน

 

รับใบ Certificate ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้รับประกาศนียบัตร ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562  ได้รับมอบประกาศนียบัตร Biotin Interference Free จาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เพื่อยืนยันได้ว่าการตรวจของ กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ไม่มีผลผิดพลาดจากการรบกวนของ Biotin

การรบกวนของ Biotin เป็นความเสี่ยงต่อการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรายงานผลมีความผิดพลาดได้ วิธีการดักจับ Biotin-Streptavidin Free ทำให้เราทราบการทำการทดสอบนั้นอาจถูกรบกวนจึงมีการปรับปรุงขบวนการทดสอบให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ปลอดจากการรบกวนของ Biotin (Biotin Interference free)

งานรับ ใบ certificate “Westgard Sigma Re-Verification of BRIA LAB Analytical Performance “

ทางคลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้เข้าร่วม Westgard Sigma Verification Program ร่วมกับ Westgard QC, Inc.Madison WI, USA –Abbott ซึ่งได้รับ certificate สำหรับ re-verification performance ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

Six Sigma เป็นระบบการจัดการคุณภาพในองค์กรที่มีคุณภาพมากระบบหนึ่ง ที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้น ต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้น เป็นระบบที่เน้นความร่วมมือของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหาร ไปจนถึงบุคลากรในองค์กรทุกๆคน เน้นการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า

การประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละรายการ ตรวจโดยใช้ Sigma metric สะท้อนถึงความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้น รายการตรวจใดที่มีค่า Sigma metric สูงแสดงถึงห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์รายการตรวจ นั้นสูง

การนำ Six-Sigma มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนควบคุมคุณภาพเพื่อประเมิน Performance ของรายการตรวจต่าง ๆ และนำค่า Sigma metric ที่ได้มาประเมินเลือกใช้ Westgard rule ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด มีความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

 

วันหยุดในเทศกาลปีใหม่ คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ

คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ขอแจ้งกำหนดการปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1066999 ต่อ 129 หรือ 269
อีเมล clinic@brianet.com

BRIA Group ตัวอย่างบริษัทไบโอเทคไทย

คุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BRIA มีโอกาสได้พูดคุยกับทางนิตยสาร MBA เกี่ยวกับทิศทางด้านไบโอเทคโนโลยีของไทย และ การบรรยายเรื่อง เทรนด์ไบโอเทคโลก & โอกาสของธุรกิจไทย จากงาน Thailand MBA Forum 2018 ถ้าท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามที่

บทสัมภาษณ์ จากนิตยสาร MBA

วีดีโอการบรรยายเรื่อง เทรนด์ไบโอเทคโลก & โอกาสของธุรกิจไทย