เพราะ…. “นักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนงานวิจัยของประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์ “นวัตกรรมทางการแพทย์” ใหม่ ๆ ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นภัยใหญ่ที่ทุกประเทศต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้

โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (กลุ่มบริษัท BRIA) ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการทดสอบ “วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก (NASTVAC)” ในมนุษย์ (จำนวน 200,000 บาท) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ผ่านการทดสอบกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพและเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกปลายปี 2564 ต่อเนื่องเฟส 2 เดือน มี.ค.2565

ซึ่งหากได้ผลดีจะผลิตออกมาใช้ได้ราวกลางปีหน้า ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์มาเป็นเวลายาวนาน และตระหนักได้ถึงความรุนแรงและผบกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด-19 บริษัทจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จวัคซีนไทยเพื่อคนไทยและหวังอย่างยิ่งว่าคนไทยจะกลับมาดำเนินชีวิตที่ปกติดังเดิมได้อีกครั้งในเร็ววัน