OraQuick HIV Self-Test

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตและจัดจำหน่ายชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีจากน้ำในช่องปาก สามารถตรวจได้ง่ายด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา

Clinical Lab

คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ของเรามีบริการการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานนักเทคนิคการเเพทย์

Surgical Pathology

คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ บริการทางพยาธิวิทยา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับแพทย์และทีมงานนักเทคนิคการเเพทย์

Health Check Up Program

คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

Latest From The Blog

คลินิกเทคนิคการเเพทย์ กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการทดสอบ “วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก”

  • November 18, 2021

เพราะ…. “นักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่…

รับใบ Certificate ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

  • June 4, 2019

คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้รับประกาศนียบัตร ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free” เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.

Social