Clinical Lab

ที่เบรีย แล็บของเรามีบริการการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Surgical Pathology

เบรียแล็บถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการทางพยาธิวิทยา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Lateral Flow Test

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์แบบพิเศษและอุปกรณ์ชั้นดี โดยใช้หลักการของเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

Health Check Up Program

Bria Health Center ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

Latest From The Blog

รับใบ Certificate ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

  • June 4, 2019

BRIA Lab ได้รับประกาศนียบัตรอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free” เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ

วันหยุดในเทศกาลปีใหม่ คลินิกเทคนิคการแพทย์เบรีย

  • December 21, 2018

คลินิคเทคนิคการแพทย์เบรีย ขอแจ้งกำหนดการปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 และจะเปิดมห้บริการตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Social