Clinical Lab

ที่เบรีย แล็บของเรามีบริการการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Surgical Pathology

เบรียแล็บถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการทางพยาธิวิทยา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Lateral Flow Test

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์แบบพิเศษและอุปกรณ์ชั้นดี โดยใช้หลักการของเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

Health Check Up Program

Bria Health Center ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

Latest From The Blog

ฉลองครบรอบ 35 ปี ด้วยโปรโมชั่นตรวจ Nifty® ราคาพิเศษ

  • September 1, 2017

เนื่องด้วยวาระโอกาสครบรอบ 35 ปี การเปิดให้บริการของบริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (BRIA LAB) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการให้บริการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่รวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษา และจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวบริษัท

เบรียแล็บ ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41

  • June 27, 2017

สำหรับท่านที่เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 MT 4.0 for Advancement of Thai Healthcare เบรียแล็บขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรม ถ่ายรูปกับบูธ BRIA และ Like

Social