Clinical Lab

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ ของเรามีบริการการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานนักเทคนิคการเเพทย์

Surgical Pathology

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการทางพยาธิวิทยา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับแพทย์และทีมงานนักเทคนิคการเเพทย์

Lateral Flow Test

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์แบบพิเศษและและเครื่องมือที่ซับซ้อน

 

Health Check Up Program

Bria Health Center ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

Latest From The Blog

วันหยุดในเทศกาลปีใหม่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ

  • December 21, 2018

คลินิคเทคนิคการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ ขอแจ้งกำหนดการปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม

Social