Clinical Lab

ที่เบรีย แล็บของเรามีบริการการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Surgical Pathology

เบรียแล็บถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการทางพยาธิวิทยา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Lateral Flow Test

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์แบบพิเศษและอุปกรณ์ชั้นดี โดยใช้หลักการของเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

Health Check Up Program

Bria Health Center ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

Latest From The Blog

เบรียได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO27000

  • October 27, 2017

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO27001 จาก BVQI ISO27000 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานระดับนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เปรียแล็ปนับเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการแพทย์รายแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองดังกล่าว ในภาพคือทีมงานแผนกไอที ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารของกรุงเทพอาร์ไอเอ บันทึกภาพร่วมกันในวันรับใบรับรอง

ทำดีถวายพ่อหลวง

  • October 27, 2017

เบรียแล็ปร่วมทำความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 กิจกรรมประกอบด้วยการออกเยี่ยมชุมชน และมอบโปรแกรมเจาะเลือดตรวจสุขภาพ 9 รายการ ให้แก่ชุมชนซอยสนธิวัฒนา แยก 3 จำนวน 99

Social