Clinical Lab

ที่เบรีย แล็บของเรามีบริการการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Surgical Pathology

เบรียแล็บถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการทางพยาธิวิทยา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Lateral Flow Test

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์แบบพิเศษและอุปกรณ์ชั้นดี โดยใช้หลักการของเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

Health Check Up Program

Bria Health Center ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

Latest From The Blog

การประเมินคุณภาพชุดตรวจ Bioline HIV1/2

  • December 8, 2017

ขอแสดงความยินดีกับชุดตรวจเอดส์ Bioline HIV1/2 ของบริษัทแปซิฟิคไบโอเทคจำกัด  ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นขอต่อใบอนุญาตการผลิตและจำหน่าย

เปิดบริการตรวจฮอร์โมน AMH

  • December 8, 2017

BRIALAB มีความยินดีเรียนให้ทราบว่า เราเปิดแล็ปใหม่เพื่อให้บริการคุณแม่ที่เตรียมตัวจะตั้งครรภ์ คุณแม่ที่มีบุตรยาก ด้วยการตรวจฮอร์โมน AMH (anti-mullerian hormone) ปริมาณของฮอร์โมนชนิดนี้สัมพันธ์กับปริมาณไข่ที่ยังเหลืออยู่ในรังไข่ที่จะใช้ผสมเทียมได้จนกว่าจะหมดประจำเดือน หากท่านมีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02 106 6999 ในเวลาทำการ

เบรียได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO27001

  • October 27, 2017

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO27001 จาก BVQI ISO27001 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานระดับนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เปรียแล็ปนับเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการแพทย์รายแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองดังกล่าว ในภาพคือทีมงานแผนกไอที ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารของกรุงเทพอาร์ไอเอ บันทึกภาพร่วมกันในวันรับใบรับรอง

Social